Waterprijzen 2016

De prijs van water verschilt ook in 2016 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar uiteen van 0,84 euro in delen van Brabant tot 1,67 euro in Amsterdam. Het vastrecht loopt uiteen van 44,68 euro in Amsterdam tot 93,84 in Limburg.

Hieronder een overzicht: de prijzen zijn inclusief waterbelasting van 33,5 cent per m3 in 2016 en 6 % BTW. In 2013 was de waterbelasting nog 16,5 cent. In sommige gemeenten betaal je hiernaast ook nog precario. Dit houdt in dat de gemeente je een heffing oplegt omdat de waterleiding over hun grondgebied loopt.

Let op: alle tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden.

gebied water prijs*     vast recht**   bedrijf
                 
  2008 2015 2016   2008 2015 2016  
                 
Flevoland 1,28 1,07 1,02   26,50 47,70 47,70 Vitens
Friesland 1,28 1,07 1,02   26,50 47,70 47,70 Vitens
Overijssel 1,28 1,07 1,02   26,50 47,70 47,70 Vitens
Midden-Nederland 1,23 1,07 1,02   26,50 47,70 47,70 Vitens
Gelderland 1,28 1,07 1,02   26,50 47,70 47,70 Vitens
West Zuid-Holland 1,31 1,47 1,46   56,48 64,85 64,85 Dunea
Oost ZH *** 1,18 1,16 1,12   74,15 80,83 75,26 Oasen
Groningen 1,19 1,03 1,04   22,26 48,18 48,72 WbG
Noord-Holland 1,47 1,63 1,64   43,00 62,33 62,33 PWN
Limburg 1,31 1,09 1,08   37,10 88,22 93,84 WML
Brabant 0,87 0,84 0,84   69,96 74,67 74,67 BrabWater
Zeeland & Rijnmond 1,17 1,32 1,31   63,35 63,35 62,54 Evides
West Brabant 1,07 1,05 1,05   46,43 63,35 62,54 Evides
Drenthe 1,14 0,94 0,94   40,28 63,60 63,60 WMD
Amsterdam eo 1,57 1,67 1,67   47,03 44,68 44,68 Waternet
                 
hoogste tarief 1,57 1,67 1,67   74,15 88,22 93,84  
laagste tarief 0,87 0,84 0,84   22,26 44,68 44,68  
                 
tarief verschil 0,70 0,83 0,83   51,89 43,54 49,16  

* prijs afgerond op twee decimalen inclusief waterbelasting (van 15,1 cent in 2008; 16,5 cent in 2013, 33 cent in 2014, 33,3 cent in 2015 & 33,5 cent) en 6 % BTW over hele tarief, drukfouten voorbehouden

** vastrecht inclusief 6 % BTW

 

*** Oost Zuid-Holland = 24 gemeenten in Oost Zuid-Holland

Naast de waterprijs, de waterbelasting en de BTW leggen ongeveer 50 van de 390 gemeenten ook nog precario op. Een heffing vanwege de waterleidingen die door gemeentegrond lopen.

 
 • Spaarrente bij ABNAMRO nog lager

  Per 28 februari 2017 verlaagt ABNAMRO nogmaals verschillende spaarrentes. De rente op de standaard internetspaarrekening gaat omlaag van

  Lees meer >
 • Minder hondenbelasting: lagere tarieven en in minder gemeenten

  De hondenbelasting neemt in 2017 verder af. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar deze belasting van de website CijferNieuws.nl. Het aantal

  Lees meer >
 • Hondenbelasting omlaag (top10)

  Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft neemt dit jaar verder af. Daarnaast wordt deze belasting in verschillende gemeenten

  Lees meer >
 • Top10 laagste OZB-tarieven 2017

  In 2017 verschillen de OZB-tarieven wederom erg per gemeente. In de duurste gemeente is het tarief ruim 5 keer zo hoog als in de

  Lees meer >
 • Acht gemeenten schaffen hondenbelasting af

  De hondenbelasting wordt in 2017 in minimaal acht gemeenten afgeschaft. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het

  Lees meer >
 
 
28202