Hondenbelasting Friesland

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de tarieven hondenbelasting in de provincie Friesland in de jaren 2011, 2010, 2009, 2008 & 2007. In 2011 hieven 10 van de 27 Friese gemeenten hondenbelasting. In 2012 heeft ook de gemeente Weststellingerwerf de hondenbelasting afgeschaft. Hierdoor hieven er in 2012 nog 9 van de 27 gemeenten hondentax in Friesland. Leeuwarden was de duurste gemeente voor hondenbezitters. Alleen over het jaar 2011 vermelden we ook de tarieven voor een tweede hond. Vanwege de leesbaarheid zijn de tarieven afgerond op hele euro's.

Klik hier voor de hondenbelasting tarieven 2013 & 2012 in Friesland

FRIESLAND '07 '08 '09 '10 2011 2011
aantal h1 h1 h1 h1 h1 h2
Achtkarspelen* - - - - - -
Ameland 46 -** - - - -
Boarnsterhim 39 44 45 46 46 66
Dantumadiel*** - - - - - -
Dongeradeel - - - - - -
Ferwerderadiel - - - - - -
Franekeradeel - - - - - -
Gaasterlan-Sleat - - - - - -
Harlingen 62 63 64 65 66 81
Heerenveen 38 39 39 40 40 40
Het Bildt - - - - - -
Kollumerland 53 53 53 53,8 54 56
Leeuwarden 76 76 70 69 69 103
Leeuwarderadeel 48 49 52 55 56 107
Lemsterland - - - - - -
Littenseradiel - - - - - -
Menaldumadeel - - - - - -
Ooststellingwerf# 45 45 50 51 51 51
Opsterland - - - - - -
Skarsterlan - - - - - -
Schiermonnikoog**** - - - - - -
Smallingerland 45 45 45 45 45 68
Sudwestfryslan x x x x - -
Terschelling - - - - - -
Tytsjerksteradiel - - - - - -
Vlieland 61 62 64 64 65 102
Weststellingwerf 37 38 39 39 39 39
             
gemiddeld Fryslan 23 22 23 23 20 26
             
hoogste tarief 76 76 70 69 69 107
laagste tarief 37 38 39 39 39 39

X deze gemeente bestond nog niet in genoemd jaar

# Op 13 november 2012 stemde de volledige gemeenteraad van Ooststellingwerf in met de afschaffing van de hondenbelasting per 1 januari 2014.

* afgeschaft 2004

** afgeschaft 2008

*** afgeschaft 2005

**** afgeschaft 2002

***** afgeschaft 2012

Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

Klik hier voor de hondenbelasting tarieven 2013 & 2012 in Friesland

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN IN DE VOORGAANDE JAREN IN INMIDDELS OPGEHEVEN GEMEENTEN.

 

FRIESLAND 2007 2008 2009 2010 2010
aantal hond 1 hond 1 hond 1 hond 1 hond 2
Bolsward 50,64 52,44 53,76 54 54
Nijefurd 42,85 43,65 45 45,68 84,25
Sneek 37,92 38,28 38,88 39,84 39,84
Wunseradiel - - - - -
Wymbritseradiel 41,88 42,24 43,44 44,52 44,52

Deze pagina tweeten of delen via andere sociale media zoals Facebook? Helemaal onderaan rechts zitten de sociale media knoppen.

 
 • Spaarrente bij ABNAMRO nog lager

  Per 28 februari 2017 verlaagt ABNAMRO nogmaals verschillende spaarrentes. De rente op de standaard internetspaarrekening gaat omlaag van

  Lees meer >
 • Minder hondenbelasting: lagere tarieven en in minder gemeenten

  De hondenbelasting neemt in 2017 verder af. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar deze belasting van de website CijferNieuws.nl. Het aantal

  Lees meer >
 • Hondenbelasting omlaag (top10)

  Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft neemt dit jaar verder af. Daarnaast wordt deze belasting in verschillende gemeenten

  Lees meer >
 • Top10 laagste OZB-tarieven 2017

  In 2017 verschillen de OZB-tarieven wederom erg per gemeente. In de duurste gemeente is het tarief ruim 5 keer zo hoog als in de

  Lees meer >
 • Acht gemeenten schaffen hondenbelasting af

  De hondenbelasting wordt in 2017 in minimaal acht gemeenten afgeschaft. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het

  Lees meer >
 
 
27771