Afvalstoffenheffing Friesland 2013

Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten van Friesland in 2013. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden.

Naam van de gemeente 1-persoons- 2-persoons- 4-persoonshuishouden
Achtkarspelen 185,76 265,32 265,32
Ameland 169,24 222,73 222,73
Boarnsterhim 202,40 238,10 238,10
Dantumadeel 159,35 199,20 199,20
Dongeradeel 166,80 196,56 196,56
Ferwerderadiel 209 279 279
Franekeradeel 206,19 229,10 229,10
Gaasterlan-Sleat 143,40 207,60 207,60
Harlingen 183,12 243,12 243,12
Heerenveen V.140,16 V.140,16 V.140,16
Het Bildt 189 259 259
Kollumerland 183,05 262,35 262,35
Leeuwarden 170,06 255,09 255,09
Leeuwarderadeel 208 262 262
Lemsterland* 237,24 259,92 259,92
Littenseradeel 170 214,50 214,50
Menaldumadeel 200,25 267 267
Ooststellingwerf V.99 V.99 V.99
Opsterland V.123,80 V.123,80 V.123,80
Schiermonnikoog 233,40 332,52 332,52
Skarsterlan* 195 245,95 245,95
Smallingerland 174 205 205
Sudwestfryslan 195,12 233,52 233,52
Terschelling 200 200 200
Tytsjerksteradiel 123 175,80 175,80
Vlieland 244,62 325,82 325,82
Weststellingwerf 171,60 261,12 261,12

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.

* tariefverschillen op basis van grootte afvalbak

online adverteren www.m4n.nl

 
 • Waar wordt hondenbelasting in 2018 afgeschaft?

  De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten de hondenbelasting afgeschaft. Op deze pagina komt een overzicht van gemeenten waar de

  Lees meer >
 • Onderzoek toeristenbelasting 2017 (alle tarieven)

  CijferNieuws.nl heeft ook in 2017 een onderzoek gedaan naar de toeristenbelasting in alle Nederlandse gemeenten. Via de links hieronder zijn de

  Lees meer >
 • Ook Rotterdam schaft hondenbelasting af

  De hondenbelasting wordt in 2018 ook in Rotterdam afgeschaft. Dit heeft de gemeenteraad begin juli 2017 besloten.  De trend van

  Lees meer >
 • Spaarrente nog maximaal 0,5 %

  De afgelopen tijd hebben weer vele banken de spaarrentes verlaagd. De hoogste rente is momenteel 0,50 %. Deze rente wordt door vier banken

  Lees meer >
 • Spaarrente bij ABNAMRO nog lager

  Per 28 februari 2017 verlaagt ABNAMRO nogmaals verschillende spaarrentes. De rente op de standaard internetspaarrekening gaat omlaag van

  Lees meer >
 
 
27854