Afvalstoffenheffing Friesland 2013

Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten van Friesland in 2013. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden.

Naam van de gemeente 1-persoons- 2-persoons- 4-persoonshuishouden
Achtkarspelen 185,76 265,32 265,32
Ameland 169,24 222,73 222,73
Boarnsterhim 202,40 238,10 238,10
Dantumadeel 159,35 199,20 199,20
Dongeradeel 166,80 196,56 196,56
Ferwerderadiel 209 279 279
Franekeradeel 206,19 229,10 229,10
Gaasterlan-Sleat 143,40 207,60 207,60
Harlingen 183,12 243,12 243,12
Heerenveen V.140,16 V.140,16 V.140,16
Het Bildt 189 259 259
Kollumerland 183,05 262,35 262,35
Leeuwarden 170,06 255,09 255,09
Leeuwarderadeel 208 262 262
Lemsterland* 237,24 259,92 259,92
Littenseradeel 170 214,50 214,50
Menaldumadeel 200,25 267 267
Ooststellingwerf V.99 V.99 V.99
Opsterland V.123,80 V.123,80 V.123,80
Schiermonnikoog 233,40 332,52 332,52
Skarsterlan* 195 245,95 245,95
Smallingerland 174 205 205
Sudwestfryslan 195,12 233,52 233,52
Terschelling 200 200 200
Tytsjerksteradiel 123 175,80 175,80
Vlieland 244,62 325,82 325,82
Weststellingwerf 171,60 261,12 261,12

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.

* tariefverschillen op basis van grootte afvalbak

online adverteren www.m4n.nl

 
 • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

  De komende tijd besluiten de veelal nieuwe gemeenteraden over de OZB-tarieven 2019. Deze tarieven verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam

  Lees meer >
 • Onderzoek toeristenbelasting 2018 (alle tarieven)

  CijferNieuws.nl heeft ook in 2018 een onderzoek gedaan naar de toeristenbelasting in alle Nederlandse gemeenten. In sommige gemeente betaal je nog

  Lees meer >
 • Grote verschillen in OZB-tarieven 2018

  De OZB-tarieven in de verschillende gemeenten verschillen ook dit jaar zeer sterk. Amsterdam heeft in 2018 het allerlaagste

  Lees meer >
 • Minder hondenbelasting in 2019

  De trend van steeds minder gemeenten met hondenbelasting zet zich ook komend jaar voort. In Borne, Goes en in de nieuwe Groningse gemeente Het

  Lees meer >
 • Waar wordt hondenbelasting in 2018 afgeschaft?

  De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten de hondenbelasting afgeschaft. Op deze pagina komt een overzicht van gemeenten waar de

  Lees meer >
 
 
27854