Afvalstoffenheffing Friesland 2013

Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten van Friesland in 2013. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden.

Naam van de gemeente 1-persoons- 2-persoons- 4-persoonshuishouden
Achtkarspelen 185,76 265,32 265,32
Ameland 169,24 222,73 222,73
Boarnsterhim 202,40 238,10 238,10
Dantumadeel 159,35 199,20 199,20
Dongeradeel 166,80 196,56 196,56
Ferwerderadiel 209 279 279
Franekeradeel 206,19 229,10 229,10
Gaasterlan-Sleat 143,40 207,60 207,60
Harlingen 183,12 243,12 243,12
Heerenveen V.140,16 V.140,16 V.140,16
Het Bildt 189 259 259
Kollumerland 183,05 262,35 262,35
Leeuwarden 170,06 255,09 255,09
Leeuwarderadeel 208 262 262
Lemsterland* 237,24 259,92 259,92
Littenseradeel 170 214,50 214,50
Menaldumadeel 200,25 267 267
Ooststellingwerf V.99 V.99 V.99
Opsterland V.123,80 V.123,80 V.123,80
Schiermonnikoog 233,40 332,52 332,52
Skarsterlan* 195 245,95 245,95
Smallingerland 174 205 205
Sudwestfryslan 195,12 233,52 233,52
Terschelling 200 200 200
Tytsjerksteradiel 123 175,80 175,80
Vlieland 244,62 325,82 325,82
Weststellingwerf 171,60 261,12 261,12

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.

* tariefverschillen op basis van grootte afvalbak

online adverteren www.m4n.nl

 
 • Top10 laagste OZB-tarieven 2017

  In 2017 verschillen de OZB-tarieven wederom erg per gemeente. In de duurste gemeente is het tarief ruim 5 keer zo hoog als in de

  Lees meer >
 • Acht gemeenten schaffen hondenbelasting af

  De hondenbelasting wordt in 2017 in minimaal acht gemeenten afgeschaft. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het

  Lees meer >
 • Vijf gemeenten schaffen hondenbelasting af

  De hondenbelasting wordt in 2017 in minimaal vijf gemeenten afgeschaft. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het jaarlijkse onderzoek

  Lees meer >
 • Hoogste hondenbelasting 2017

  De hondenbelasting verschilt sterk per gemeente. In ruim honderd gemeenten betaal je helemaal geen hondenbelasting. Hieronder een overzicht van de

  Lees meer >
 • Hondenbelasting afgeschaft in zes gemeenten

  Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft is dit jaar verder afgenomen. In 259 gemeenten betaal je hondenbelasting, in 131 gemeenten betaal je

  Lees meer >
 
 
27854